Kendini Kendine Vakfetmek

kendini_vakfetmek2

İnsanlara faydalı olmak, hayırla yâd edilmek,  gök kubbede hoş bir sada bırakmak hepimizin  başta gelen arzularındandır. Bu arzu, müntesiplerini böylesi yüce duygulara teşvik eden dinî emir ve tavsiyelerle de birleşince vakıf müessesi meydana gelmiştir.

Temelinde yardımlaşma prensibinin yer aldığı vakıflar, sosyal hayatımızın bir çok  alanında hizmet etmeye devam etmektedir. Vakfımız ÖSEV de kuruluş gayesi olan sağlık ve eğitim alanlarında çalışmalar yapmaktadır. İnsan olarak varlığımızı devam ettirmemiz sağlığımızı korumamıza bağlıdır. Güçlü,  birlik ve beraberlik içinde bir devlet olarak  var olmamız da iyi yetişmiş, kendine, ailesine, ülkesine ve insanlığa faydalı gençler yetiştirmemizle mümkün olabilir. İşte bu sebeple, vakıf olarak gençlerimize büyük önem veriyor onların her birinin birer “vakıfgenç” olarak yetişmesi için azami gayret sarfediyoruz.

Nedir vakıfgenç? Nasıl vakıfgenç olunur? Vakıfgenç, iyi yetiştişmiş, kendisine,  ailesine, ülkesine ve tüm insanlığa faydalı olan gençler demektir. Vakıfgenç olabilmek için her şeyden önce, vakıf ruhunu benimsemek ve bu bilinçle yaşamak gerekir. Ancak diğer önemli şartı da, vakfetmeye kendinden başlamaktır. Vakıfgenç olmaya, kendisini vakfedilecek bir değer haline getirmekle başlamalıdır.

Başlamak için neler gerekir? Heyecan duymak, sevmek, beklenti içinde olmak yoğunlaşmak daha yeni tabirle konsantre olmak gerekir. Başlamak elbette önemlidir, ancak önemli olan sürdürebilmek, devamlılığı yakalayabilmek, daha eski deyişle istikrarlı olabilmektir. İstikrarlı olmanın temel şartı da kendini vakfedebilmekten geçer. Kendini ailesine adamaktır; ideallerine adamak; işine adamaktır. Aslında yaptığı iş neyse onunla bütünleşerek azami ölçüde faydalı olmaktır kastettiğimiz…

Vakfetmek, adamak deyince, genellikle, biraz da kültürel yüklemelerimizin tesiriyle, “ben”i dışarıda bırakan “özgeci” “fedakâr” anlamlar kastedilir. Halbuki durum böyle olmamalıdır. Zira, insanın önce “kendini kendine vakfetmesi” gerekir. Kendi sağlığı, kendi başarısı, kendi yetişmişliği ve  kendi mutluluğu için kendini kendine adaması gerekir. Biliyoruz ki, kendisi mutlu olmayan, kendisi başarılı olmayan ve kendisi iyi yetişmeyen insanın başkalarına faydalı olması mümkün değildir.

Başkalarına faydalı olan, ülkesine ve insanlığa hizmet eden vakıfgençler olmak için,  her şeyden önce kendinizi kendinize vakfetmelisiniz. Meslekî, sosyal ve kültürel alanda donanımlı; millî ve mânevî meselelere duyarlı; şahsiyet, erdem ve vizyon sahibi; sorumluluk bilinci gelişmiş;  birlik ve beraberlikten yana, çatışma deği uzlaşma arayan; mazeret değil çözüm üreten bir gençliktir vakıfgenç…

İşte böyle bir gençliktir ki hem kendini, hem ülkesini hem de tüm insanlığı daha ilerilere, daha güzel günlere taşıyacaktır. Çalışmamız, heyecan ve duamız böyle bir gençliğin yetişmesi içindir.

Bu duygularla, tamamı Ösev’li vakıfgençlerin hazırladığı bültenimizin gök kubbede hoş bir sada bırakmasını, güzel ve hayırlı işlere vesile olmasını diliyor; emeği geçen tüm vakıfgençlerime tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Gayret bizden, muvaffakiyet O’ndan…

Doç Dr. Fatma Odabaşı