spor1

Sporun sağlıklı yaşam için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Gençleri spora teşvik etmek onların fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu sebeple vakfımız kurulduğu günden beri sportif faaliyetleri desteklemiş, özellikle ilköğretim ve liselerde sporu teşvik etmek maksadıyla çeşitli yardımlar yapmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir:

Paşabahçe, Mahmut Şevket Paşa ve İsmail Özseçkin İlköğretim Okullarına ve Edirne Karaağaç yatılı Bölge Okuluna spor malzemesi destekleri.